Choď na obsah Choď na menu
 


Čo znamená právo žien disponovať svojím telom a právo na potrat?

Príznačne v pôstnom období ďalší satanský krok EÚ: Čo znamená právo žien disponovať svojím telom a právo na potrat? Sankcie za odmietnutie vraždiť? Výsmech do tváre Božej

14. 3. 2015

 

RADOMÍR MALÝ komentuje prijatie "európskej" rezolúcie, o ktorú socialisti a liberáli usilovali už dlho, pretože život v ich poňatí nemá žiadnu vyššiu hodnotu, a preto totalitu maskujú ako právo na svojvôľu.

            Európsky parlament v Štrasburgu odhlasoval v utorok rezolúciu o takzvanom rovnoprávnom postavení mužov a žien. Diskusia sa týkala dvoch správ, ktoré obsahovali oi. aj paragraf Právo na potrat. V hlasovaní sa pre spomínané "práva" vyslovilo 441 poslancov, 205 hlasovalo proti a 52 sa zdržalo.

Všetky protesty slušných ľudí márne

            Ako dôležité opatrenie proti "nespravodlivosti" uviedla správa belgického socialistu Marca Tabarella realizáciu "práva žien disponovať svojím telom". Táto formulácia sa stretla v diskusii od pondelka so súhlasom i s odporom. Druhá správa talianskeho socialistu Piera Antonia Panzeriho zdôrazňovala právo na bezpečný a legálny potrat.

            Európsky zastrešujúci Zväz katolíckych združení pre rodinu (Fédération des Associations Catholiques familiales en Europe / FAFCE) varoval poslancov pred schválením rezolúcie. 

            Zdôraznil, že dokument sa zaoberá citlivými otázkami, ktoré sú v kompetencii 28 členských štátov a tam musia aj zostať. Odsúhlasením správy sa ignoruje princíp subsidiarity, ako uviedol dotyčný zväz pre rodinu. Proti správe bolo zhromaždených 60 000 podpisov.

            FAFCE naopak žiadal, aby bol potvrdený alternatívny návrh k správe poslankyne Estrelovej z r. 2013. Táto portugalská socialistka predložila vtedy podobnú správu, zaštítenú Výborom pre práva žien a rovnoprávnosť, ktorá ale bola zamietnutá. 

            Opačný návrh, schválený miesto správy Estrelovej, stanovil, že politika zdravotníctva, jeho organizácie, zdravotnej starostlivosti a sexuálna výchova na školách ostávajú iba a jedine v kompetencii členských štátov EÚ.

            Rezolúcia tiež požaduje rozšíriť možnosti žien na pracovnom trhu. Otcovia by zase mali mať nárok vziať si "otcovskú dovolenku" v dĺžke minimálne 10 pracovných dní.

 

Výsmech do tváre Božej

            Tak sa im to predsa podarilo! O tom nebolo pochýb, išlo len o otázku času, kedy získajú v Európskom parlamente väčšinu. S novými voľbami do EP nastúpili nové tváre nemravov a zvrhlíkov prinášajúce "nového ducha" legalizácie ťažkého hriechu a výsmechu Božím prikázaniam.

            Čo je to "právo žien disponovať svojím telom"? Bude mať v zmysle tohto opatrenia akékoľvek vydatá žena kedykoľvek a kdekoľvek "právo na neveru", bez toho aby sa podvedený manžel mohol akokoľvek ozvať a vyjadriť svoj odpor? A ak tak urobí, bude ho môcť jeho záletná manželka zažalovať pre narušenie tohto jej "práva"?

            Mladí mužovia, pomýšľajúci na sobáš, bojte sa! Vaša žena vám môže úplne ľubovoľne a slobodne zahnúť a váľať sa s kdekým, vy ale nemáte žiadne právo jej čokoľvek povedať a vytknúť porušenie manželskej prísahy, inak porušujete jej "právo disponovať svojím telom". 

            Konzekvencie môžu tu byť katastrofálne aj pre cirkevné sobáše, lebo požadovať pri nich sľub doživotnej vernosti sa tak stane narušením "práva disponovať svojím telom".

Brániť sa je povinnosť pred Pánom

            S "právom disponovať svojím telom" súvisí samozrejme aj "právo na bezpečný a legálny potrat". EP má samozrejme nástroje, aby ho presadil v celej dvadsaťosmičke, vlastne sa jedná dnes už len o maličkú Maltu, kde sú potraty trestné bez akejkoľvek výnimky, ďalej potom o Írsko, kde sú možné len v prípade ohrozenia života matky, a Poľsko, kde je zákony povoľujú iba v určitých taxatívne vypočítaných situáciách.

            Ak v mnohých krajinách EÚ sú administratívne alebo aj trestne stíhaní zdravotníci odmietajúci vykonávať potraty alebo pri nich asistovať, ako aj vôbec všetci, ktorí sa odvážia proti nim vystúpiť napríklad modlitbou pred potratovou klinikou, potom nepochybujte, že v dôsledku nového zákona EP to veľmi rýchlo príde aj do tých krajín, kde ešte postihy za tieto prejavy nesúhlasu neexistujú. Medzi ne sa radí aj Česká republika.

Rodová totalitná diktatúra

            Rodová totalitná diktatúra je na postupe. Isteže obranou proti nej musia byť na prvom mieste vzorné katolíckej rodiny tvorené otcom, matkou a deťmi, kedy rodičia idú príkladom vzájomnej lásky a vernosti, lenže to samo o sebe nestačí. 

            V záujme budúcnosti našich detí, ako aj v záujme morálneho zdravia nášho národa bude treba vyhlásiť celému rodovému svinstvu boj. Manifestácie podobné nedávnemu Pochodu pre rodinu v Paríži by mali byť častejšie, rovnako tak modlitebné akcie pred potratovými klinikami alebo protesty pred budovami parlamentov a vlád. 

            Nebojme sa ani konfliktov so štátnou mocou, vedomí si slov Spasiteľových: "Budú vás vydávať súdom ...."

            Niet pochýb, že Pán sa nás raz - a to už na osobnom súde hneď po smrti - opýta, čo sme urobili proti tomuto pekelnému jedu z najhlbších temnôt satanových. Ako odpovieme? Snáď možno použiť túto úvahu aj ako pôstne zamyslenie, čo poviete?

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.