Choď na obsah Choď na menu
 


Prejav ex-prezidenta "Diablovho impéria" na adresu "Ríše zla"

10. FEBRUÁR 2015 |

Ronald Reagan - prejav na tajnej porade vedúcich pracovníkov zahraničnopolitických služieb v júni 1984

         Zišli sme sa, aby sme posúdili čo najúčinnejšiu cestu boja s komunizmom. Ako dobre viete, všetky doterajšie pokusy zničiť boľševickú nákazu končili neúspešne. 

         Totalitný režim prežil od Októbra 1917 občiansku vojnu aj hitlerovskú pohromu. Dokonca aj Hitler so svojou veľkolepo vyzbrojenou armádou, ktorá pokorila celú Európu, na Sovietskom zväze pohorel. Po vojne, bez ohľadu na hospodársku blokádu a ďalšie naše tvrdé sankcie, tempá rozvoja ZSSR boli dvakrát vyššie ako v Spojených štátoch, nehovoriac o iných kapitalistických štátoch s rozvinutou ekonomikou. 

         Predstihli nás v ťažbe nafty a plynu, boli prví, kto vybudovali atómové elektrárne a ľadoborce, kto prenikol do kozmu. Prvý človek, ktorý sa objavil v kozmickom priestore, bol ich človek. Dohnali a predstihli nás v rade kritických vojenských inovácií, dosiahli termojadrovej  parity s nami, ich ponorky s jadrovými zbraňami dňom i nocou brázdia neďaleko od našich brehov. Spolu s USA sa sovietska ríša zla stala veľmocou, a ak jej dovolíme splniť ešte 2 - 3 päťročnice, potom už ich žiadna sila nezastaví. Naopak, reč môže byť o zániku Ameriky a celého slobodného sveta.

         Nie som prvý prezident USA, ktorý pochopil, že vojensky a ekonomickou blokádou Sovietov neporazíme. Richard Nixon predo mnou dospel k záveru: boj, ktorého sa zúčastňujeme, je veľká bitka ideí, tu musíme zvíťaziť alebo zahynúť. Tiež prezident Kennedy priznal nevyhnutnosť nepretržitého ideologického útoku na komunizmus.

PROJEKT "PRAVDA" - kolosálny PROGRAM DEMOKRACIA

         Základné myšlienky boja s ríšou zla som vyložil vo svojom vystúpení vo Westminsterskom paláci v Londýne v júni 1982. Pred tromi rokmi vstúpil do platnosti náš projekt "Pravda". V minulom roku sme vyhlásili kolosálny program demokracie a otvorenej diplomacie. Je to platforma s mnohými cieľmi a s globálnym rozmerom a rozmachom. Vytýčili sme v nej ambiciózne, fantastickú, ale reálnu úlohu - zmiesť komunizmus z povrchu planéty, odpratať ho na spálenisko dejín.

         Aby sme však to dosiahli, je nevyhnutné pochopiť povahu ruských ľudí, objasniť, o čo sa opiera ríša zla, čo jej dáva obrovskú silu. "Ruská duša" je pre mnohých záhadná. Naši špecialisti, zaoberajúca sa Ruskom, nakoniec jeho dušu odhalili. 

         Základnými črtami ruskej povahy sú: pokorná viera v dobrého cára alebo vodcu, prostosrdečná dôverčivosť ku sľubom všetkého druhu, neprotiviaca sa dlhodobá trpezlivosť a stádnosť. Náš program počíta s týmito vlastnosťami sovietskych ľudí. Naši špecialisti v ruskej problematike spoznali, o čo sa opiera ríša zla a pochopili, čo je potrebné urobiť na odstránenie sovietskej nákazy.

         Hlavný náš cieľ je likvidovať socializmus ako systém a zaviesť vývoj v krajinách východnej Európy a v Sovietskom zväze do riečišťa kapitalistickej ekonomiky. K tomu je však potrebné dosiahnuť, aby u nich na všetkých miestach súkromné ​​vlastníctvo potlačilo vlastníctvo spoločenské a štátne. Kolektivizmus a socialistický internacionalizmus musí byť zamenený individualizmom a kozmopolitizmom. Marxistická ideológia musí ustúpiť miesto ideológii slobodného podnikania.

         Treba rozvrátiť a zničiť vieru sovietskych ľudí v komunistickú stranu a socializmus, v hrdinskú minulosť ich krajiny a vo svetlú komunistickú budúcnosť. Lenin je v Rusku uctievaný viac ako Ježiš Kristus. To je zlé. Musíme úporne a seriózne popracovať, aby sovietski ľudia prehodnotili svoje názory a aby na Lenina pozerali ako na zločinca.

          KSSZ je silná svojimi základnými organizáciami. Je nevyhnutné odstrániť ich z podnikov, ústavov, škôl a predovšetkým z armády, bezpečnosti, prokuratúry, nesmie tam mať žiadny vplyv. V každom meste aj na dedine je nevyhnutné zosilniť útoky demokratov na straníckych funkcionárov, predovšetkým na  tajomníkov ÚV, krajských a okresných výborov KSSZ. To ich vykoľají. Nebudú sa zaoberať prácou, ale budú myslieť len na seba. Za posledné roky vstúpili do KSSZ tisíce našich stúpencov. Mnohí z nich už dokázali začleniť sa do centrálnych orgánov strany.

         Až naši ľudia vezmú moc v Rusku do svojich rúk, prvé, čo urobia, bude zákaz činnosti KSSZ, konfiškácia jej majetku, likvidácia prokomunistických mládežníckych organizácií až do pionierov. S tým, aby sa KSSZ už nikdy nezrodila.

         Keď zničíme komunistickú stranu, poradíme si ľahšie i s rozložením "jednotného mohutného Sovietskeho zväzu" (ako sa spieva v ich hymne) na množstvo samostatných republík. Treba rozmetať všetky štátne štruktúry boľševickej strany.

         Sovietsku moc je potrebné zameniť za prezidentskú alebo parlamentné republiku. Musíme preskúmať ich Ústavu a vytvoriť taký volebný systém, také zákonodarné a výkonné orgány, do ktorých by sa dostali naši ľudia a do ktorých by bol prokomunistickým predstaviteľom vstup sťažený.

         Ďalší aspekt nášho boja - sovietska plánovaná ekonomika. Práve ona umožnila boľševikom obstáť a zvíťaziť v II. svetovej vojne a obnoviť národné hospodárstvo spustošené vojnou. Práve ona umožnila Sovietom udržiavať za ich éry neuveriteľne nízku úroveň platieb za bývanie, elektrinu, plyn, bezplatne učiť a liečiť ľudí, nezvyšovať ceny.

         Stačí zameniť v Rusku socializmus divokým trhom, aký bol na Západe pred 200 rokmi, a uvidíte, verte mi, že Sovietsky zväz sa zrúti ako domček z kariet. Nedávno vedci Harvardskej univerzity prišli so zaujímavou myšlienkou. 

         Aby privatizácia štátneho vlastníctva v Rusku prebehla bezbolestne, treba dať každému, zdôrazňujem každému, akýsi kupón alebo šek na časť tohto vlastníctva. Ľudia, ktorí prežili vojnu a potom ešte 2 roky po vojne "lístkový systém", budú pokorne čakať na svoju časť majetku bez toho, aby mali tušenie, že sa stali obeťou podvodu !!!

Polygóny PROGRAMU ZNIČENIE ríše zla TIEŽ ČSSR

         Historickým cvičiskom, polygónom nášho programu zničenia ríše zla musí byť Východná Európa. Tu už sme do celej veci vložili veľa prostriedkov. Je načase, aby sa nám dostalo odmeny. Práve v Poľsku, Maďarsku a Československu zahajujeme historický proces prechod krajín od socializmu ku kapitalizmu. "Odstrelím" tak Varšavskú zmluvu aj Radu vzájomnej hospodárskej pomoci zvnútra. Pri útokoch na komunizmus musíme vytrvalo ukazovať svetu, predovšetkým však socialistickým krajinám, najpríťažlivejšie stránky slobodného sveta.

         Sebavedome, bez zahanbenia musíme presviedčať ľudí o tom, že Amerika je najdôslednejším ochrancom ideálov slobody a mieru, že americký spôsob života je stelesnením všetkých ľudských túžob.

         Súčasne je potrebné pohotovo reagovať na akúkoľvek kritiku smerujúcu na adresu Spojených štátov. V žiadnom prípade, ako sme toho žiaľ boli skôr svedkami, nie je prípustné poukazovať na protiklady americkej spoločnosti, biedu značnej časti obyvateľov, ktorá u nás, v USA, skutočne existuje, na ustavične rastúcu zločinnosť, narkomániu a iné nedostatky a chyby, ktoré zaplienili Spojené štáty.

         Naše plány sú impozantné. Budú pre ich uskutočnenie stačiť sily a prostriedky? Domnievam sa, že budú. Vedci Hoovardovho inštitútu "ruských centier" Kolumbijskej, Harvardskej a iných univerzít, a tiež špeciálne vytvorených komisií, ukončili sériu unikátnych štúdií týkajúcich sa demontáže socializmu v ZSSR. Tieto práce sú dostatočne podložené, cieľavedomé a konkrétne. Aby sme ich realizovali, reorganizovali sme a posilnili aparáty zahraničnopolitických úradov USA v mnohých krajinách.

         V súčasnosti disponujeme rozsiahlou, široko rozvetvenou sieťou našich propagandistických centier na celej planéte. Len Americká informačná agentúra (USIA) má viac ako 200 oddelení v 129 krajinách. A pokiaľ ide o úlohu rozhlasu a televízie, poviem otvorene, v ideologickej vojne,  ťažko ju doceniť. Štyridsať našich rozhlasových staníc vysiela nepretržite na území ZSSR, dňom i nocou v 23 jazykoch.

         Z pochopiteľných dôvodov nebudem sa dnes zmieňovať o činnosti CIA. Poviem len, že tam máme špičkové profesionálne mužstvo. Dobre vedia o svojich úlohách, dokážu pracovať. Im vďačíme za to, že vieme, čo si po telefóne vykladajú sovietski vysoko postavení činitelia, o čom píšu sovietske noviny, čo kto vyhlásil v rozhlase alebo v televízii. Poznáme náladu obyvateľstva v každom regióne Sovietskeho zväzu. 

         Vďaka nášmu vytrvalému propagandistickému vplyvu pribúda v ZSSR počet ľudí nespokojných s režimom, vrátane tých, ktorí túžia emigrovať zo ZSSR. Úprimne povedané, väčšina z nich sú ľudia túžiaci po majetku, ziskuchtivci, podvodníci, karieristi, ľudia dopúšťajúci sa  trestných činov, morálne rozložení. 

         Ale sú aj takí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Patria k nim tí, ktorí boli za drobné priestupky vylúčení z KSSZ, tí, ktorým sovietska moc ublížila, niektorí z bývalých obetí represií a ich potomkovia trpiaci komplexom odplaty, skrytou zlobou.

Neľutovať PROSTRIEDKOV NA VYTVORENIE "PIATEJ KOLÓNY"

         V okruhu nášho vplyvu sú tiež funkcionári z predného sledu sovietskej nomenklatúry, tí, kto sa derú k moci. Medzi nimi je rad vedúcich činiteľov komunistických strán republík a oblastí, vysokých vojenských veliteľov, sú medzi nimi významní vedci, národná umelci a dokonca aj sovietski veľvyslanci v krajinách Západu.

         Zvláštnu nádej vkladáme do majstrov ruského divadla a filmu, hercov, medzi ktorými, ľahšie než kde inde, možno nájsť tých, ktorí sú ochotní prejsť tam, kde je tučnejšia krma. Ich vplyv na mnohomiliónové auditórium je neoceniteľný. V náležitej chvíli budú bezvýhradne pracovať pre nás.

         Chápem, zvrhnutie totalitného režimu si vyžiada veľké finančné prostriedky, vrátane veľkého množstva peňazí na zaplatenie budúcich vodcov a ľudí, ktorých budeme v ZSSR potrebovať. Ideme na to. Už teraz vynakladáme na rozvrátenie komunizmu viac ako 10 mld. dolárov ročne. Nie je to málo. Lepšie však, hynú ak v studenej vojne naše doláre, než aby v horúcej vojne hynuli tisíce Američanov.

Soviety- to je krajina hesiel. A my sme tieto heslá pre sovietske ľudí vymedzili. Je to demokracia, otvorenosť, pluralizmus, dialóg. Deklamujúc tieto heslá, nepripúšťame však žiadnu komunistickú nákazu!

         Pod zásterkou boja za demokraciu budeme usilovať o to, aby naši stúpenci dosiahli na všetkých stupňoch budúcej moci pevných pozícií. Hlásajúci pluralizmus budeme namiesto mnohých foriem vlastníctva utvrdzovať vlastníctvo súkromné, namiesto systému mnohých strán taký systém, kde z politickej arény musí za každú cenu zmiznúť komunistická strana, a miesto mnohokvetej kultúry zavedieme masovú kultúru Západu. A dokonca, akokoľvek budeme ľudské práva deklarovať, nemáme vôbec v úmysle ich obhajovať. 

         Vyznávajúc toleranciu k akýmkoľvek ideológiám, nebudeme trpieť v žiadnom prípade ideológiu komunizmu. Budeme od nich požadovať slobodu tlače, ale kategoricky budeme tiež požadovať, aby svoju ​​tlač oslobodili od leninských ideí.

         Veľký Američan Henry Ford hovorieval: kádre rozhodujú o všetkom. Toto heslo je dôležité aj v našej práci. Západ potrebuje kvalifikovaných sovietológov pre svoje ideologická centrá. A také kádre je nevyhnutné pripravovať v Sovietoch. Neľutovať prostriedkov. Všetci si musíme uvedomiť, že ak nedosiahneme toho, aby k ich mikrofónom v rozhlase a televízii prišli naši ľudia, sme odsúdení na neúspech. Musíme našim ľuďom v ZSSR pomôcť tiež vo vydávaní demokratických novín a vytvoriť tak neúnosné podmienky pre "Pravdu" a inú prokomunistickú tlač.

Pošpiniť a prepísať históriu socializme

         A ešte jeden dôležitý aspekt. Je potrebné deheroizovat revolučné a socialistické roky sovietskej epochy, prepísať jej históriu. Musíme dosiahnuť, aby sovietski ľudia neboli hrdí  na Čapajeva, Matrosova, maršala Žukova, ale na admirála Kolčaka, považovaného doteraz za krvavého kata, aby boli hrdí na generála Vlasova, zradcu ZSSR. Treba dosiahnuť, aby uctievali nie Hrdinu práce Stachanova, ale znovu sa objevivších úspešných podnikateľov.

         Bude tiež potrebné, až to dosiahneme, organizovať mäsové premenovanie miest, ulíc, závodov pomenovaných po hrdinských bojovníkoch za revolúciu, za sovietsku moc, za socializmus, po vynikajúcich sovietskych vojvodcov, ktorí významne prispeli k rozdrveniu nemeckých fašistických uchvatiteľov.

         Snažíme sa nasadiť svojho človeka do kremeľskej nomenklatúry - a ešte lepšie do politbyra, odkiaľ by riadil masmédiá. Pomôže nám tiež nájsť v archívoch mnoho zaujímavých dokumentov, také napr. akou je údajná tajná klauzula ku "zmluve Molotov-Ribbentrop", alebo tzv. Katyňské kauza, vytiahnuť na svetlo stenografické záznamy týkajúce sa udalostí v Kórei, Maďarsku, Československu, Afganistane. 

         Ten človek by nám tiež mohol pomôcť nájsť Dôkazné svedectvo o násilnom pripojení jednotlivých národov Ruskej ríše, o obetiach Stalinovho kultu. Dúfam, že dobre chápete, o čom je reč a tiež to, akými metódami bude nutné pracovať. Ako sa však hovorí, cieľ ospravedlňuje prostriedky.

         Osobitnú pozornosť musíme venovať Sovietskej armáde. Ak bude ich televízia a ich tlač vytrvalo pranierovať neschopnosť a skorumpovanosť generálov, pitky a týranie vojakov dôstojníkmi, ak budú filmy a televízia neustále a s patričným zveličením poukazovať na neúnosné pomery v kasárňach, potom v prípade, že vojakom rozkážu rozohnať demonštrantov, ľud sa od takejto armády odvráti.

PO RUSKU príde na rad ČÍNA

         Sú pred nami veľké veci. Náš program počíta s 20 rokmi. Naša rozhodnosť môže však naše víťazstvo priblížiť. Dosiahneme nakoniec toho, aby sa Varšavská zmluva zrútila, aby krajiny Východnej Európy zvrhli jarmo totalitarizmu, a aby sa obe Nemecká čo najskôr zjednotili. Sovietske impérium sa rozloží na množstvo nemohúcich štátov s neschopnými, ale samoľúbymi vodcami. 

         Vojna o suverenitu, rozpory o hranice, rozdeľovanie vojenskej techniky a flotily, o kozmodróm Bajkonur, o sporné územia nevyhnutne povedú ku krvavým zrážkam. Dôjde k dlhotrvajúcim požiarom medzi národmi bývalého Sovietskeho zväzu a my s NATO ich budeme hasiť, lebo miesto súčasnej mohutnej, skvele vyzbrojenej prokomunistické ideologickej Sovietskej armády zostanú na kolosálnom území Sovietskeho zväzu len slabé vojenské jednotky, ktoré sa okamžite rozutekajú pri prvých výstreloch Turecka, Iránu a ďalších susedných krajín, ktoré si budú želať priživiť sa na situáciu.

         A to najdôležitejšie: až Západ rozdrví ríšu zla, otvorí sa mu konečne prístup k mimoriadne bohatým surovinovým zdrojom a lacnej pracovnej sile Sovietskeho zväzu. Nezamestnanosť, bieda, núdza, vysoká úmrtnosť, vymieranie národov prinúti Rusov aj ďalšie národy ZSSR stratiť svoju hrdosť, pokoriť sa.

          Pre kus chleba budú robiť všetko, čo im prikáže západnej civilizácie. S pádom Sovietskeho impéria vážnym naším protivníkom zostane len Čína. K nej, dúfam, sa vrátime, akonáhle sa vyrovnáme s Ruskom. Boh nám pomáhaj!

Prameň: Sovietskej Rusko № 133 (14081) 27.listopadu 2014

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.